Sociaal Centrum, Fundaţia Est Europa, Oradea - Roemenië.

Dagcentrum voor kinderen

Het centrum is opgericht in 2003, omdat veel van de kinderen die in onze kleuterschool zijn geweest, later ook hulp op school nodig hebben en de meeste van hun ouders hen niet kunnen helpen, omdat ze geen of onvoldoende scholing hebben gehad. Het centrum is geaccrediteerd door het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid.

In de loop der jaren is het aantal kinderen sterk toegenomen, in 2016 hadden we 24 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 18 jaar oud. Deze kinderen gaan naar verschillende scholen in Oradea. Naast de educatieve activiteiten, hebben we ook verschillende recreatieve, religieuze en informatieve activiteiten, die van groot belang voor onze kinderen zijn.

Kinderen hebben naast een warme maaltijd, kleding en schoenen nodig, maar ook dingen als bijvoorbeeld een cadeautje voor Kerstfeest en Pasen. Aan het begin van het schooljaar, krijgen de kinderen wat ze nodig hebben om naar school te kunnen gaan en ook de sport-benodigheden (sport pak en schoenen) die op school nodig zijn. Daarnaast krijgen de kinderen hulp bij de aanschaf van speciale boeken voor school en het kopen van een uniform voor school.

Een aantal van deze kinderen krijgen tevens ook compensatie voor de reiskosten naar school en naar het centrum, dankzij een sponsor uit Nederland.

Wij organiseren ook verschillende activiteiten met de ouders van de kinderen samen. Daarvoor komen een keer per week, 4-5 ouders van de kinderen naar het centrum, bij toerbeurt, waarbij met de hulp van een vrijwilliger, zij verschillende religieuze, educatieve en recreatieve activiteiten organiseren.

Als we kunnen, helpen we de kinderen ook als ze ziek worden en met de kosten van medicijnen.

Ouders worden tevens bijgestaan ​​bij het verkrijgen of het voorbereiden van diverse documenten, zowel financieel als juridisch. Het programma van het dagcentrum is elke werkdag vanaf 13:30 uur tot 16:00 uur.