Sociaal Centrum, Fundaţia Est Europa, Oradea - Roemenië.

Kerkdiensten

Op het centrum zijn ook wekelijkse kerkdiensten. Het gaat hier om: bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en zondagse erediensten. Aan deze bijeenkomsten kan iedereen die dat wil deelnemen, ook al is men niet direct betrokken bij het werk van de stichting.

Door het organiseren van Bijbelstudies, leren we de jongeren hoe ze discipelen van Jezus kunnen zijn en hoe dit toe te passen is in hun dagelijks leven. Tijdens de eredienst op zondag is er een speciale zondagschool voor de kinderen. Kinderen zijn er dol op om samen te zingen, om de bijbelse verhalen te beluisteren en samen te spelen. Veel van onze jongeren hebben Jezus lief en willen God dienen. Ze willen getuigen over Gods liefde en ze zijn actief in evangelisatie. Ze werken ook mee aan de evangelische activiteiten die georganiseerd worden door de Oosteurope Zending. Deze jongeren gaan ook naar Roma dorpen in de omgeving van Oradea, om daar te evangeliseren.

Florin en Cornel zijn twee van deze jongeren en ze zijn zeer actief in de evangelisatie activiteiten die worden georganiseerd.

Florin leidt de lofprijs en aanbidding tijdens erediensten op zondag en tijdens de diensten in de week. Cornel is zeer actief en betrokken bij de evangelisatie activiteiten in een Roma-gemeenschap van het dorp Dicăneşti.

Florin en Cornel hebben een zeer moeilijke families geschiedenis, maar ze zijn ook een levend voorbeeld van de verandering ten goede die Jezus tot stand heeft gebracht in hun leven. Hun getuigenis is, dat ondanks de moeilijke situatie waarin ze zich bevonden, zij rust en vrede gevonden hebben in Jezus.

Cristian is de pastor die hen begeleidt en helpt bij hun activiteiten en hij wordt hierbij geholpen door zijn vrouw Mirela .