Sociaal Centrum, Fundaţia Est Europa, Oradea - Roemenië.

Familie-verhaal.

Het verhaal van Kovacs Florin en Ana
De familie Kovacs Florin bestaat uit 5 personen: vader (Florin), moeder (Ana) en 3 meisjes (Crystten, Andra en Debora).
Sinds kort woont deze familie in een sociale huurwoning bestaande uit 2 kamers. Deze woning kwam voor hen als een antwoord op hun vele gebeden, want een jaar geleden woonde de familie nog in een sociale huurwoning van 1 kamer. De woonomstandigheden waren daar erg slecht voor de familie. Bijvoorbeeld moesten ze koken in dezelfde kamer waar ze ook lagen te slapen en de badkamer moesten ze delen met nog andere gezinnen. Deze woning was daarom al lange tijd geen geschikte plaats voor het jonge gezin. Florin en Ana begonnen in de kerk die ze trouw bezoeken, samen te bidden dat God hen een grotere woning zal geven. Vanaf dat moment begon God het gezin te zegenen, eerst met een nieuwe baby, een klein mooi meisje wat gezond is en vol vreugde. En daarna God hoorde ook naar hun gebed voor een grotere woning. Overigens was dat nu meer dan ooit nodig geworden door de komst van het nieuwe lid van de familie, Debora.
Het gezin werkt trouw mee in de organisatie van het Sociaal Centrum. Zowel in de kleuterschool, als in het moeder en kind programma en in verschillende kerkelijke activiteiten. Florin dient God als aanbiddingsleider in de kerk en hij is ook betrokken bij allerlei werkzaamheden voor God, buiten de kerk. Hij helpt de pastor Cristian namelijk in allerlei sociale en kerkelijke activiteiten.
Ana heeft ook nog 5 meisjes uit een eerder huwelijk en samen met Florin heeft ze nu dus nog het klein meisje, Debora. Voordat Ana trouwde met Florin, is Ana al eerder getrouwd geweest met een man die misbruikt maakte van hun 3 dochters, daarvoor kreeg hij gevangenisstraf en ze zijn daardoor ook gescheiden. Die 3 meisjes verblijven nu in een sociaal centrum van de kinderen bescherming.
Maar, vanwege de nu weer stabiele situatie van het gezin, heeft de moeder weer contact gekregen met de meisjes. Het huwelijk wat Florin en Ana nu hebben en hun relatie met God bracht weer stabiliteit in het gezin en naar deze stabiliteit hebben ze heel erg verlangd.
Florin kan vanwege gezondheidsproblemen niet lang werken. Het is daarom de bedoeling dat Ana werkt voor het gezin, maar op dit moment hoeft dit nog niet vanwege de verzorging van het kleine meisje. De Roemeense staat geeft moeders de mogelijkheid om de eerste 2 jaar thuis te blijven en voor de baby te zorgen. Het inkomen van het gezin bestaat slechts uit de kinderbijslag voor de baby en de vergoedingen voor de andere meisjes.