Sociaal Centrum, Fundaţia Est Europa, Oradea - Roemenië.

Welkom op onze website

De Roemeense stichting "Fundatia Est Europa" is opgericht in 1999, op initiatief van de voorzitter van de stichting, mevrouw Olga van Lavieren.
Olga van Lavieren is sinds 1987 betrokken bij de Nederlands stichting OostEuropa Zending. In Roemenië is ze begonnen in juni 1991 en in Oradea is ze vanaf 1996 werkzaam. Momenteel heeft ze vanuit Nederland, als voorzitter van de stichting, toezicht op de activiteiten van het centrum in Oradea.

Sociaal Centrum, Fundaţia Est Europa, Oradea - Roemenië.

In eerste instantie is de stichting gestart met als doel, het helpen van de jongeren die uit de vele weeshuizen kwamen. Door de jaren heen zijn de activiteiten verder uitgebreid. Onze doel is nu om ook bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en kinderen, doormiddel van onderwijs en persoonlijke begeleiding, zodat ze meer kansen hebben op een normaal bestaan. Onze visie is om er aan te werken dat ze actieve deelnemers worden in de samenleving en een goede opleiding hebben. Hierdoor kunnen ze straks werk vinden, op basis van hun mogelijkheden. Belangrijk kernwaarden voor de stichting zijn: verantwoordelijkheid, samenwerking, creativiteit, integriteit en objectiviteit.
De stichting heeft twee sociale activiteiten: (1)"Lumina" Kindergarten en (2)Dagcentrum voor kinderen (huiswerk, onderwijskundige en recreatieve activiteiten). De activiteiten die worden uitgevoerd in deze programma's zijn educatief, recreatief en religieus.

Het aantal kinderen wat momenteel deelneemt aan het programma van de stichting is 42 (24 kinderen in het Dagcentrum en 18 in de kleuterschool), ze komen uit kansarme gezinnen, waarin meestal een van de ouders zelf uit een weeshuis komt of uit een Roma-familie. De selectie wordt gemaakt na het indienen van een aanvraag en op basis van de vrije plaatsen die we hebben. Daarnaast doet ook onze maatschappelijk werker eerst onderzoek naar de sociale en financiële situatie van het gezin.

Naast de twee genoemde programma's, heeft de stichting ook andere activiteiten, zoals: religieuze activiteiten welke gehouden worden in het gebouw van de stichting, alsook in de gevangenis van Oradea. Tevens geeft de stichting ook humanitaire hulp aan de vele arme gezinnen. Als u meer informatie wilt of u wilt ons steunen, wij houden u graag op de hoogte door u onze nieuwsbrief toe te sturen( zie kontakt).