Sociaal Centrum, Fundaţia Est Europa, Oradea - Roemenië.

Hoe u ons kunt helpen?

Hulpgoederen - In Roemenië zijn nog veel gezinnen in nood. In de loop der jaren hebben we gezinnen leren kennen in dit land, die in zeer moeilijke omstandigheden leven. Door onze humanitaire activiteiten kunnen we hulp bieden op een praktische manier, door de goederen die we vanuit Nederland ontvangen.

Humanitaire hulp - Bij de stichting hebben we een afdeling voor humanitaire hulp. Voor dit doel is een magazijn gebouwd, waar regelmatig vrachtwagens uit Nederland met verschillende hulpgoederen hun lading kunnen lossen, die wij dan weer verdelen onder de arme gezinnen. Humanitaire hulp bestaant uit: kleding, schoenen, meubels, voedsel, speelgoed etc., goederen die we in de eerste plaats verdelen onder de families die deelnemen aan onze programma's en aan verschillende instituten, zoals: verenigingen, stichtingen, scholen en kerken in de provincie. Door deze afdeling zijn we in staat om de mensen van onze programma's te helpen, maar als het mogelijk is helpen we ook andere mensen, die daar geen deel van uitmaken. Het merendeel van het speelgoed dat we ontvangen gebruiken we als geschenk voor kinderen uit de programma's. Alleen educatief speelgoed gebruiken we soms als hulp bij de verschillende les programma's die we hebben.

Gebed - We hebben veel waardering voor iedereen die wil bidden voor onze jongeren en hun kinderen. Als u met ons wil samenwerken door gebed voor de kinderen, dan willen wij u regelmatig informeren over de noden van de kinderen op de dag opvang van het sociaal centrum in Oradea. U kunt daarvoor een gratis nieuwsbrief aanvragen ( zie kontakt) .

Donaties - U kunt deze bediening ook financieel ondersteunen door geld te doneren voor onze programma's, zie hier onze bankgegevens.

Bankgegevens rekeningnummers:
ING Bank
- IBAN Code: NL93INGB0000003584
- BIC (Swift) Code: INGBNL2A
of
Rabo bank
- IBAN Code: NL38 RABO 0133376699
- BIC (swift) Code: RABONL2U
t.n.v. St. Children's Relief, onder vermelding van Sociaal Centrum Oradea!
Legaten, erfenissen, renteloze leningen zijn ook mogelijk, klik hier voor meer informatie.

Om het voor alle kinderen mogelijk maken om deel te kunnen nemen aan onze programma's, vragen wij de ouders van de kinderen niet om bij te dragen voor de programma's, maar zijn we op zoek naar sponsors. De afdeling Children's Relief van Oosteuropese Zending heeft ook een adoptie plan voor de kinderen. Voor meer informatie, zie kontakt.